Een nieuw perspectief (Inleiding)

Het visionaire idee van het Eden Project is ontstaan uit een vooruitstrevende samenwerking met Life Share Network en creëert een nieuw begrip van individueel welzijn en levenskwaliteit. Eden Project gaat verder dan de conventionele parameters van materiële verwerving en richt zich op persoonlijke voldoening door werk, het stimuleren van een solide netwerk van vriendelijke en constructieve sociale relaties en het bevorderen van een heilzame levensstijl. Centraal in het bereiken van dit doel staat de wederopbouw van kleine, cultureel rijke plattelandsgemeenschappen.

De blauwdruk van het Eden Project (Het Project)

De missie van het Eden Project is gericht op het opzetten van een modellandbouwgemeenschap. Deze gemeenschap dient als prototype en demonstreert een succesvolle terugkeer naar het plattelandsleven, bevordert een gemeenschapsgevoel door het delen van goederen en diensten en ondersteunt een gezond leven door het aanbieden van bewegings- en vrijetijdsfaciliteiten. Deze modelgemeenschap dient als voorbeeld van een succesvol initiatief binnen onze regio en laat ook zien hoe het elders nagevolgd zou kunnen worden.

Het Eden Project introduceren (het woord verspreiden)

Het doel van Eden Project is om meer bekendheid te geven aan dit innovatieve model. Het doel is om de aandacht te vestigen op de potentiële voordelen van het leven binnen agrarische gemeenschappen, andere gemeenschappen of individuen aan te moedigen om soortgelijke initiatieven te overwegen en geïnteresseerde partijen op te volgen om te helpen bij de realisatie van deze projecten.

Vaardigheden en relaties opbouwen (training en middelenbeheer)

Eden Project biedt praktische, technische training - op maat gemaakt om methoden aan te leren die geschikt zijn voor verschillende situaties - aan degenen die interesse tonen om mee te doen. Eden Project richt zich niet alleen op bijscholing, maar ook op het empoweren van gezinnen met instrumenten voor effectief relationeel beheer en het beheer van hulpbronnen, wat noodzakelijk is voor het versterken van relaties binnen de gemeenschap.

Landbouw voor de toekomst (kwaliteitszaadvoorziening)

De kern van Eden Project is duurzaamheid; het begint met het leveren van zaden van hoge kwaliteit aan boeren om optimale opbrengsten te garanderen. Dit verzekert niet alleen de welvaart van de landbouwpraktijken in de gemeenschap op de lange termijn, maar draagt ook aanzienlijk bij aan zelfvoorziening.

Inclusie en empowerment (integratie en ondersteuning)

Eden Project is trots op zijn missie om mensen met ernstige sociaaleconomische of familiaire problemen te integreren of te re-integreren in de maatschappij. Het doet dit door hen kansen op werk te bieden in duurzame landbouw en veeteelt, die zelfvoorzienend en gedeeltelijk commercieel is en de weg vrijmaakt voor economische stabiliteit.

De geest van het Eden Project in stand houden (organisatie en ondersteuning van de gemeenschap)

Daarnaast biedt het project ook begeleiding aan individuen die zich willen organiseren in zelfvoorzienende plattelandsgemeenschappen. Het biedt niet alleen ondersteuning voor een gemeenschapsinfrastructuur die gebruik maakt van onderlinge voorzieningen, maar helpt deze gemeenschappen ook bij het op de markt brengen van eventuele overproductie tegen betere winstmarges.

Gezondheid in hart en nieren (Fitness & vrije tijd)

In lijn met de nadruk op een gezonde levensstijl, zet Eden Project zich in om de gemeenschap te voorzien van verschillende diensten en faciliteiten die beweging, vrije tijd en spel aanmoedigen. Als symbool van holistisch welzijn vormen deze voorzieningen een integraal onderdeel van de visie van Eden Project.

In essentie schetst Eden Project een discours over de paradigma's die bijdragen aan individueel welzijn, bloeiend op gemeenschapszin, landelijke eenvoud, duurzame landbouw en vooral een gezonde levensstijl. Een Eden Project leven vertelt dus een uitnodigend verhaal van een oprechte terugkeer naar onze wortels.

Stap in het Eden Project

Voel je je aangetrokken tot onze missie? We nodigen je uit om samen met ons deze visie te verwezenlijken. Abonneer je op onze nieuwsbriefdeel ons verhaal, reik uit naar onsen overweeg onze inspanningen te steunen door donatie.